Bölümümüz

   İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, ülkemizde kimya öğretimi yapan ilk kuruluşlara dayanmaktadır. 1913-15 yıllları arasındaki İstanbul Darülfünu'nu reformu sonucu 1917 yılında Almanya’dan getirtilen üç profesör; F. Arndt (Anorganik ve Analitik Kimya), K. Hoesch (Organik Kimya) ve G. Fester (Sınai Kimya) tarafından ilk kuruluş amacı “Endüstri Kimyageri” yetiştirmek olan Kimya Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü normal olarak 1918-19 ders yılından itibaren başlayarak 1. sınıfına öğrenci almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yapılan 1918 Mondros Mütarekesi'nin ilgili hükmü uyarınca Alman profesörlerin kısa sürede ülkelerine dönmesiyle 1933 yılına kadar eğitim, onların yanında yetişen Türk öğretim elemanları ile sürdürülmüştür. 1926 yılında bu kez Fransa'dan getirilen öğretim üyeleriyle (M. Faillebin sonra G. Valensi) Fiziksel Kimya dersi başlatılmıştır. Atatürk’ün direktifiyle gerçekleştirilen 1933 Üniversite Reformu’nun getirdiği yenilik ve gelişmelere paralel olarak İ.Ü. Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü üç yeni enstitü halinde örgütlenmiştir.​

    Prof. Dr. F. Arndt (Alman) başkanlığında Genel Kimya, Prof. Dr. O R. Herzog (Alman) başkanlığında Sınai Kimya ve Prof. Dr. G. Valensi (Fransız) başkanlığında Fizikokimya Enstitü’leri üç yıllık öğretim sonucu sertifika veren kuruluşlar olarak görev yapmışlardır. Bu enstitüler kadrosunda kimi kısa sürelerle yeralmış olan Türk profesör yardımcılarından bazıları Remziye Hisar, Tahsin Rüştü Beyer, Tarık Artel, Turhan Şeşbeş (Genel Kimya), Ali Rıza Berkem (Fizikokimya), Saffet Rıza Alpar, Haldun Nüzhet Terem’dir (Sınai Kimya). 1937’den itibaren üç yıl olan öğrenim süresi dört yıla çıkarılmış ve öğretim programında bazı değişiklikler yapılarak “Kimya Mühendisi” diploması verilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu diploma Kimya Yüksek Mühendisi” diplomasına dönüştürülmüştür. 1964 yılında yeni bir yapılanma ile Fen Fakültesi'ne bağlı “Kimya Yüksek Okulu” kurulmuş ve Kimya Yüksek Mühendisliği öğrenim süresi beş yıla çıkarılmıştır. Bir yıl sonra Kimyagerlik (ayrıca Yüksek Lisans) ve Yüksek Kimyagerlik öğretimleri de başlamıştır. İ.Ü. Senatosu’nun 4 Mayıs 1967 tarihinde almış olduğu Kimya Yüksek Okulu’nun Kimya Fakültesi’ne dönüştürülmesi kararının Milli Eğitim Bakanlığı'nca 4 Ağustos 1967 tarihinde onaylanması sonucu Kimya Yüksek Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Yüksek Kimyagerlik, Kimyagerlik (ayrıca Yüksek Lisans) ve Kimya Lisans diplomaları veren İ.Ü. Kimya Fakültesi kurulmuştur. 1973 yılında yürürlüğe giren Üniversiteler Kanunu ile öğrenim süresi 5 yıldan 4 yıla indirilerek Kimya Mühendisi diploması verilmeğe başlanmıştır. Yüksek Lisans öğrenimi düzenlenerek yaygınlaştırılmış, ayrıca 2 yıllık ön lisans uygulaması da başlamıştır. 6 Kasım 1981 tarihinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca üniversite sistemi yeniden düzenlenmiştir. Bunun sonucu İ.Ü. Kimya Fakültesi ile Yerbilimleri Fakültesi birleştirilerek dört bölümlü bir Mühendislik Fakültesi haline dönüştürülmüştür.


   Kimya Bölümü’nde lisans öğretiminin yanısıra İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapılmaktadır.