Eğitim

Bilgi

 • Kuramsal: Matematik, fizik, kimya ve kimya mühendisliği konularında yeterli alt yapıya sahip olmak. Kimya Mühendisliği alanında kuramsal, tasarım, analiz, kontrol ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek.

 • Uygulama: Kimya mühendisliği problemlerini tanımlamak ve çözüm geliştirmek amacı ile uygun yöntemleri seçmek ve uygulamak.​Kimya mühendisliği proseslerini analiz etme ve tasarlama becerisi.


Beceri

 •  Ar-Ge amacı ile, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 •  Kimya mühendisliğine ait programları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
 • Bireysel ve ekip olarak çalışma becerisi, sorumluluk alma.​


Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler


 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
 • İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.​Laboratuvar ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı ve çevre güvenliği bilinci.


Kabul Koşulları

 •  ÖSYM nin yaptığı sınavda bu bölümü kazanmış olmak.


Mezuniyet Koşulları

 • Ders başarısı için, yılsonu sınavında en az 50 not alınması gerekmektedir. Yıliçi ve yıl sonu notlarının % 50 si alınarak oluşturulan yılsonu başarı notu toplamının en az 40 olması gerekmektedir.
 • Yüksek öğretimde Kimya Mühendisliği alanında 240 AKTS krediye tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

 

Alınacak Derece / Ünvan

 •  Kimya Mühendisi

Bilgi

 • Kuramsal: Kimya mühendisliği konularında temel mühendislik ve matematik bilgisine sahip olmak. Kimya Mühendisliği alanında kuramsal, tasarım, analiz, kontrol ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek. Yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.
 • Uygulama: Kimya mühendisliği problemlerini tanımlamak ve çözüm geliştirmek amacı ile uygun yöntemleri seçmek ve uygulamak.​Kimya mühendisliği proseslerini analiz etme ve tasarlama becerisi.

Beceri 
 • Ar-Ge amacı ile, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Kimya mühendisliğine ait programları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
 • Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisi. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme, çözüm üretme, veri toplama ve değerlendirme becerisi.
 • Bireysel ve ekip olarak çalışma becerisi, sorumluluk alma.


Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
 • İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.​

Kabul Koşulları
 • Adayın Lisans not ortalamasının, ALES sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş yüzdeleri toplanarak oluşan ham notunun; Üniversite Senatosu tarafından tespit edilmiş asgari not kadar olması veya geçmesi. (Açılan kontenjan çerçevesinde öğrencilerin ham notları sıralamaya tabi tutulur ve kontenjan kadar öğrenci en yüksek ham puandan itibaren yüksek lisansa kabul edilir.)

Mezuniyet Koşulları
 • Ders başarısı için, yılsonu başarı notunun en az 65 (CC) olması gerekmektedir. Yılsonu başarı notu; ara sınavın %30?u ve yılsonu sınavının %70?i alınarak hesaplanır. Dersler tamamlandıktan sonra; tez çalışması da başarı ile tamamlanıp, program yeterlilikleri de sağlandığında Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Alınacak Derece / Ünvan
 • Kimya Yüksek Mühendisi

Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Planı

 

Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Planı


   

Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Programı

 


 


   

Kimya Mühendisliği Bölümü Sınav Programı

2020-2021 Güz Dönemi Bitirme-Bütünleme Sınavı

2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı 

 

 

 


 

 

Kimya Mühendisliği Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi


İ.Ü. Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi


Kimya Mühendisliği Staj Bilgileri


 

 Staj yönergesi

Staja başlarken izlenecek adımlar