Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=769AFC9CDE69493F877AF814089B781D:1:1738 invoke@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://kimyamuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

İÜC SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı Başvuruları


2019 yılı için Üniversitemizin birimlerinde çalışacak kısmi  zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 04.10.2019 – 14.10.2019 tarihleri  arasında aşağıdaki koşullara göre yapılacaktır:


Kısmî Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek bir birime başvuru yapılabilir.

 • Müracaat edecek öğrencilerin aşağıda sunulan müracaat  formunu eksiksiz doldurarak yukarıda belirtilen tarihlerde Rehberlik  Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine mesai saatleri içerisinde şahsen  teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Posta veya elektronik posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjan listesinde belirtilen niteliklere göre müracaatların yapılması gerekmektedir.
 • Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmayacaktır.
 • Saat başına ödenecek brüt ücret, lisans programı öğrencileri için 8,60 TL’dır.
 • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

Öğrencilerde aranacak koşullar:

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli  burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik  verilmek suretiyle, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler, kısmî  zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:Tezsiz yüksek lisans ve özel  öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da kayıtlı  öğrenci olmak
  • Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir)
  • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
  • Ön  lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek  lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak  (Hazırlık, 1. sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması  değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az  2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir)
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Deprem  ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit veya gazi çocuğu  olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal  eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu  öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Başvuru:

 • ​Yönerge ve başvuru formu için Rehberlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kontenjan:

31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak program kapsamında aşağıdaki yerlere ve koşullara uygun alım yapılacaktır:

                                                                   
                                                              

Birim

KZÖ Sayısı

Koşullar

Yabancı Diller Yüksekokulu (Büyükçekmece)

2

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Uluslararası İlişkiler Ofisi (Avcılar)

1

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Avcılar)

1

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Sürekli Eğitim Merkezi (Avcılar)

1

 MS Ofis programlarını kullanabilen

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı (Avcılar-Büyükçekmece)

3

Dspace Açık Erişim programını kurup kullanabilen , Kütüphane hizmeti verebilecek

Spor Birliği (Avcılar)

2

 MS Ofis programlarını kullanabilen

Kurumsal İletişim Direktörlüğü (Avcılar-Büyükçekmece)

3

 Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında okuyan

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Avcılar)

2

MS Ofis programlarını kullanabilen

Avcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi (Avcılar)

6

- Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan (1 kişi)

- Seramik, Cam ve Çinicilik Bölümünde okuyan (1 kişi)

- Temel Eğitim Bölümünde okuyan (4 kişi)