Kayıt Dondurma Hakkında

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarih ve E.24625 sayılı yazısı gereğince, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemine münhasır olmak üzere; kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin müracaatları AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden alınacaktır. 

Önlisans ve Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin müracaatları ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirecektir. Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden ders aşamasında olanların talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Tez aşamasında olan öğrencilerin ise; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla Enstitü Yönetim Kurul kararı ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilecektir.​


Talep İşlemleri Kılavuzu